Trang chủ » Lưu trữ cho Thuỳ Dung

Thuỳ Dung

Marketing qua đội ngũ nhân sự

  • Thuỳ Dung 

Hiện nay, đa số các công ty chỉ tập trung chú trọng đầu tư cho hoạt động truyền thông, chỉ có một số ít công ty tận dụng kênh marketing qua đội ngũ nhân sự, điều này là một sự lãng phí rất lớn đối với doanh nghiệp.

Giải phóng lãnh đạo – Xây dựng doanh nghiệp bài bản, tự động hóa

Giải phóng lãnh đạo – Xây dựng doanh nghiệp bài bản, tự động hóa là bàn đạp cho cá nhân lãnh đạo phát triển và có nền tảng để tái cấu trúc lại doanh nghiệp của mình, xây dựng lại văn hóa làm việc mới, thổi một làn gió mới tại công ty giúp tối ưu năng suất đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp.