Marketing qua đội ngũ nhân sự

  • Thuỳ Dung 

Hiện nay, đa số các công ty chỉ tập trung chú trọng đầu tư cho hoạt động truyền thông, chỉ có một số ít công ty tận dụng kênh marketing qua đội ngũ nhân sự, điều này là một sự lãng phí rất lớn đối với doanh nghiệp.